Dierenartsencentrum filosofie motto doel missie historiek geschiedenis Quentin Goossens
 • Dierenartsencentrum
 • Filosofie
 • Historiek

Dierenartsencentrum

Dierenartsencentrum

Onze praktijk is door de Orde der Dierenartsen erkend als dierenartsencentrum.

Steeds streven we ernaar onze dienstverlening, kennis en uitrusting te verbeteren door te blijven investeren in bijscholingen, opleidingen en apparatuur.

Om erkend te worden als dierenartsencentrum, moeten wij voldoen aan voorwaarden die de Orde der Dierenartsen oplegt en die deze ook controleert. Deze voorwaarden gaan over de uitrusting en inrichting van de praktijk, maar ook over het comfort en welzijn van de patienten, naast de eisen die we onszelf opleggen wat betreft bijscholing en vorming.

Zo kunnen wij naast de gewone eerstelijns diergeneeskundige handelingen ook meer gespecialiseerde onderzoeken en operaties aanbieden.

Filosofie

Filosofie

Ons motto

"Een tevreden eigenaar naast een gezond huisdier!"

Ons doel

 • Een eerlijk advies
 • Een vlotte service
 • Een continue zorg
 • Een aangename sfeer
 • Een goede bereikbaarheid
 • Een dynamisch team
 • Een nette omgeving

Onze missie

 • Vernieuwen
 • Bijscholen
 • Verbeteren
 • Groeien
 • Aanpassen

Historiek

Historiek

In 1983 startte Patrick Quetin, als net afgestudeerde dierenarts, in de polykliniek voor huisdieren  te Hasselt. Tegelijk consulteerde hij thuis in Sint-Lambrechts-Herk in een satelliet-kabinet.
Door zijn dagelijkse inzet, alsmede de uitstekende hulp van echtgenote Lieve, groeide de praktijk aan de Sint-Truidersteenweg zienderogen.

In 1992 kwam dierenarts Eric Goossens, als jonge collega, het tweespan versterken.

Nog meer patiënten en evenveel tevreden baasjes, deden de nood aan een derde dierenarts toenemen. In 2004 werd het team uitgebreid met dierenarts Sara Steegmans.

Door de toenemende uitbreiding dankzij de verregaande specialisaties binnen ons team, barstte de oorspronkelijke accommodatie uit zijn voegen. Na heel wat denkwerk en hard labeur konden wij in mei 2005 de nieuwbouw, met een kliniek-accommodatie, betreden. Vanaf dan noemen wij ons ook ac-dap (AC-DierenArtsenpraktijk). De ac staat voor animal-care of animal-cure of animal-consult ...

In 2011 voegde ook de eerste dierenartsassistente zich bij ons team. Dana Smets zorgt er sindsdien voor dat het vele werk aangenaam kan verdeeld worden en dat alles nog soepeler verloopt.

2018 bracht de praktijk een 4de dierenarts. Nick Simons leverde een frisse toevoeging aan het team.

Aangezien het cliënteel en de nodige zorg bleef uitbreiden, werd in 2019 en volledige nieuwe operatiezaal bijgebouwd. Ook de rest van het gebouw kreeg toen een opfrissing.

In 2021 maakte ook Yentl Barré haar intrede als dierenartsassistente. 

Catho Goossens kwam als 5de dierenarts in 2021 de toenemende drukte mee aanpakken.

Daarnaast lopen talrijke aspirant-dierenartsen en dierenarts-assistenten sinds lange tijd bij ons stage. Zo kunnen zij proeven van de warmte, de inzet, de teamgeest en de kennis over huisdieren binnen onze praktijk.

Helaas moesten we in juni 2022 vervroegd afscheid nemen van dierenarts Patrick Quetin.  In plaats van in februari 2023 van zijn pensioen te gaan genieten besliste een fataal fietsongeval hier anders over.
Zijn deskundige, wijze raad en ervaring, zijn groot hart voor mens en dier, en zeker zijn vriendelijke lach zal voor altijd gemist worden.

Patrick Quetin