Ontwormen van Paarden

Paarden en paardachtigen kunnen steeds besmet worden met wormen.

Met welke wormen dit gebeurt en hoe ernstig, hangt ondermeer af van de manier waarop de paarden gehouden worden. Zo moeten paarden met weidegang vaker ontwormd worden dan paarden in de box.

Het is echter altijd belangrijk om uw paarden goed te ontwormen om het besmettingsniveau laag te houden.

Hiervoor enkele raadgevingen:
- gebruik een goed middel met een brede werking waarbij geen resistentie werd vastgesteld
- gebruik de juiste dosis: schat het gewicht van uw paard juist in en geef eventueel te veel, want onderdosering veroorzaakt resistentie
- ontworm alle dieren tegelijk
- ontworm een nieuw paard enkele dagen voor het bij de andere paarden komt
- volg een juist ontwormingsschema: aan de hand van enkele vragen en een mestonderzoek kunnen wij u hiermee helpen
- verwijder indien mogelijk wekelijks de mest van de weide
- indien mogelijk de paarden regelmatig omweiden en de weide maaien of hooien

Aan de hand van een mestonderzoek kunnen wij zien of uw paarden goed ontwormd zijn. Hiervoor kan u een handvol mest in een zakje binnenbrengen in onze praktijk. 

  Afspraak maken
     
     
     
  Privacy/ disclaimer