Rondleiding

 • Inkomhal
 • Voeding
 • Balie
 • Wachtruimte
 • Consultatie
 • Labo
 • Echo
 • RX
 • OK
 • Tandverzorging
 • Opname - Recovery
 • Couveuse
 • Parking

Inkomhal

Inkomhal

De inkomhal bevindt zich aan de linkerzijkant van het gebouw.
De toegang is steeds vrij.
Tijdens de openingsuren opent de schuifdeur automatisch, zodat u kunt binnenstappen.

Voeding

Voeding

Afhalen van voeding en speciale diëten kan:

Ma - Vr: 09u.00 - 12u.00  &  14u.00 - 18u.00 

Zat: 10u.00 - 12u.00       
               

 

Balie

Balie

De balie is geopend voor afhalen van voeding, antiparasitica en medicatie:

Ma - Vr: 09u.00 - 12u.00  &  14u.00 - 18u.00 

Zat: 10u.00 - 12u.00
 

Wachtruimte

Wachtruimte

De wachtruimte is ruim, licht en voorzien van airconditioning. U vindt er kleine aankondigingen en lopende acties. In de wachtruimte vindt ook de puppyklas plaats. 

Consultatie

Consultatie

De praktijk beschikt over 2 consultatieruimtes voor honden en een aparte consultatieruimte voor katten. Hier wordt uw huisdier door één van de dierenartsen onderzocht of worden de eerste zorgen toegediend. In de consultatieruimte worden de bevindingen in het computersysteem ingevoerd zodat zij ten allen tijde kunnen geraadpleegd worden. 

Labo

Labo

Bij verschillende klachten van uw hond of kat is het vaak zinvol om een bloedonderzoek of urineonderzoek uit te voeren.

Onze praktijk beschikt over een eigen labo zodat we zeer snel de gevraagde bloed- of urinewaarden kunnen bepalen die op dat moment van belang zijn voor uw dier. Hierdoor verliezen we geen kostbare tijd en kunnen we direct gericht behandelen.

Naast het gebruik bij allerlei ziektesymptomen, kunnen we ook een preventieve bloed-check doen van uw senior-huisdier of kunnen we testen of een eventuele toekomstige narcose veilig kan plaatsvinden.

Met deze toestellen kan daarenboven ook de urine van uw hond of kat onderzocht worden om snel nuttige informatie te leveren over o.a. blaasproblemen, suikerziekte of andere belangrijke aandoeningen.

Echo

Echo

In deze ruimte gebeurt echografisch onderzoek van de buikholte. Deze ruimte is rustig en kan voldoende verduisterd worden. Echografisch onderzoek is niet pijnlijk en kan meestal gebeuren zonder verdoving.

RX

RX

In de RX-ruimte beschikken we over 2 RX-toestellen. 1 toestel wordt gebruikt voor radiografisch onderzoek van het lichaam en ledematen van uw huisdier. Een tweede toestel dient voor dentale (gebits) opnames.

OK

OK

We beschikken over een ruim operatiekwartier met 2 operatietafels. De narcose gebeurt met inhalatie-anesthesie en tijdens de operatie worden de levensfuncties van uw dier permanent gemonitord. Hier gebeuren ook de endoscopische ingrepen: rhino-gastro-otoscopie.

Tandverzorging

Tandverzorging

Deze ruimte wordt gebruikt om niet steriele operaties uit te voeren zoals bijvoorbeeld gebitsreinigingen. 

Opname - Recovery

Opname - Recovery

Wij beschikken over gescheiden ruimtes met verschillende hokken voor honden, katten, knaag- en pelsdieren.
De hokken kunnen individueel verwarmd worden volgens de behoefte van het dier (vloerverwarming en warmtelamp). De gehospitaliseerde dieren staan onder permanente video-bewaking. Patienten met een besmettelijke aandoening worden in quarantaine gehospitaliseerd. Indien nodig worden verzwakte of jonge dieren in couveuse-omstandigheden verzorgd.

Couveuse

Couveuse

Onze couveuse wordt gebruikt voor de verzorging van pas geboren dieren (vb. na keizersnede). Ook voor het ontwaken na verdoving van kleine en kwetsbare (knaag)dieren wordt ze ingezet.
In de couveuse kan de temperatuur en vochtigheidsgraad geregeld worden naargelang de behoefte van de patiënt. Indien nodig kan ook zuivere zuurstof gesupplementeerd worden en werkt ze als zuurstofkamer. 

Parking

Parking

Vooraan snelle parking voor korte wachttijden. Ruime parking achter het gebouw. 

Rondleiding inkomhal voeding balie wachtruimte consultatie labo echo rx röntgen rontgen OK tandverzorging opname recovery couveuse parking